Naturel Doğal Gaz, Socar LNG'yi devraldı

Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş, Socar Turkey Lng Satış A.Ş'yi devraldı.

Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş, Socar Turkey Lng Satış A.Ş'yi devraldı.
 
Global Yatırım Holding A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermayesinin yüzde 95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Naturelgaz), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Socar Dağıtım) yüzde 100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş'nin (Socar LNG) hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile 06.02.2020 tarihinde imzaladığı hisse satın alma sözleşmesinde 'alıcı' tarafın değiştirilmesi amacı ile 08.09.2020 tarihinde imzalanan tadil protokolü uyarınca sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş'nin (Naturel Doğal Gaz) alıcı taraf haline gelmesi neticesinde hisse satın alma sözleşmesi kapsamında devralma işlemi ile ilgili olarak tüm resmi izinlerin tamamlanmasını müteakip 30.10.2020 tarihinde hisse devir işlemleri tamamlanmış, Socar LNG, Naturel Doğal Gaz tarafından tüm fiyat düzeltmeleri ve mahsuplar yapıldıktan sonra nihai olarak 32.411.012 TL bedelle devralınmış ve alım bedeli Naturel Doğal Gaz tarafından Socar Dağıtım'a nakden ve def'aten ödenmiştir. Bu devralmanın bir sonucu olarak Socar LNG ve Naturel Doğal Gaz'ın halka arz başvurusu halen SPK nezdinde incelemede bulunan Naturelgaz ile Naturelgaz bünyesinde bu yıl sonuna kadar birleşmesi planlandığından, Naturelgaz'ın bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, Socar LNG'nin Naturelgaz'a getireceği katma değer ve birleşmenin Naturelgaz şirket değerinde yaratacağı pozitif etki göz önüne alınarak Naturelgaz'ın birleşme öncesi mali sonuçlarını gösteren 30.06.2020 mali tabloları ile SPK'ya yapmış olduğu halka arz başvurusunun geri çekilmesine karar verildiği Naturelgaz tarafından şirketimize bildirmiştir. Bu kapsamda Naturelgaz'ın halka arz başvurusunun 2020 yıl sonu için öngörülen kar rakamı ve birleşme işleminin sonuçlarıyla beraber 31.12.2020 mali tabloları ile yapılması ve/veya halka arz sürecinde gelen stratejik ortaklık teklifler dahil stratejik opsiyonların yeniden değerlendirilmesi alternatifleri gözden geçirilerek Naturelgaz hakkında karar verilecek ve gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.''
 


Hibya Haber Ajansı

Okunma